Vi välkomnar ny kollega till kontoret

Comments and articles | 06-02-2024

I början av januari välkomnade vi en ny kollega till kontoret, Sarah Göbel. Sarah kommer arbeta som EU Policy Officer inom klimat-, energi-, miljö- och transportfrågor och vi har passat på att ställa tre snabba frågor.

Välkommen Sarah – berätta lite om dig själv. 

Efter studier i European Affairs vid Lunds universitet var Bryssel det självklara nästa steget för mig. Mitt intresse för EU-politiken, hur den påverkar nivåerna på hemmaplan och hållbarhetsfrågor ledde mig till Europarlamentet och vidare in i konsultvärlden. Efter att ha arbetat med hållbarhetsfrågor på europeisk och internationell nivå i drygt fyra år var tiden inne att lägga fokus på Sverige och lokal nivå igen. Det känns stort att få göra det tillsammans med vårt drivna, nyfikna, kloka och engagerade team på Stockholmsregionens Europakontor. 

Vilka trender ser du inom klimat, miljö, energi och transport under 2024? 

Vi går ett intressant år till mötes där EU-politiken och många av lagförslagen i den europeiska gröna given som klubbades igenom i 2023 nu ska gå från ord till handling. Från och med årsskiftet ser vi även en upptrappning i hållbarhetsansvaret och utvecklandet klimat- och miljöplaner. Förnybar energi, grön teknik och AI, biologisk mångfald, utformningen av naturkapital, hållbara smarta transporter och social hållbarhet är alltmer förankrat hos samhällsaktörer. En stor fråga nu handlar om just finansiering av klimatomställningen och genomförandet av den cirkulära ekonomin under pågående kriser. EU-valet i juni och skapandet av en mer långsiktig spelplan med starkare koalitioner och samarbeten mellan sektorer, samhällsaktörer och investerare kommer att bli viktig.  

Vilka lärdomar kan vi ta från 2023 när vi blickar framåt? 

En trend är att EU-lagstiftningen kopplat till hållbarhetsfrågor de senaste åren tagit formen av ramverk och direktiv med detaljerna i delegerade akter. Den sekundära lagstiftningen har snabbat på de tekniska processerna och nu finns krav på rapportering på plats och det är dags att lägga grunden för hållbara värdekedjor. Det finns ett stöd för ökad transparens och lärande framåt och ett momentum för social hållbarhet och mångfald att bygga vidare på. Det är viktigt att minnas att det handlar om transformation och inte bara anpassning.