Abir Al-Sahlani, Centerpartiet

Comments and articles, Regional Policy | 08-05-2020

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

Möt din stockholmare i Europaparlamentet – Abir Al-Sahlani: Abir blev invald i Europaparlamentet 2019. Hon är bland annat ledamot i Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor. Abir har tidigare varit riksdagsledamot och är utbildad systemvetare. 

 

Tror du att medlemsländernas inställning till att flytta välfärds- och arbetsmarknadspolitik till EU-nivå kommer att förändras efter Coronapandemin och i så fall hur? 

Svaret är något tudelat. Vad gäller medlemsländerna (Rådet) finns det både förespråkare och motståndare till att flytta en större del av välfärds-och arbetsmarknadspolitiken till EU-nivå. Länder som Sverige, Nederländerna, Österrike, Tjeckien och Danmark lär motsätta sig allt för stora förflyttningar av ansvar. Andra länder såsom Frankrike, Spanien, Belgien och Italien har redan uttryckt visst stöd för att flytta hälso- och sjukvårdsfrågorna och vissa utbildningsfrågor till EU-nivå. Här gäller det för den svenska regeringen att stå på sig och tillsammans med likasinnade motsätta sig nya sociala projekt och megafonder.

I Europaparlamentet märks det redan en stort retorisk skillnad. De som tidigare varit stora anhängare av ett Europa som reglerar mer inom välfärdspolitiken har fått vind i ryggen och blivit mer högljudda. För mig handlar det om att medlemsstaterna måste ta sitt ansvar för sina medborgare. Det är inte hållbart att använda EU som en universallösning för medlemsstaterna att hissa sina misslyckanden. Jag arbetar genomgående för att skydda den Svenska Modellen och vår rättstradition. Välfärd skapas av livskraftiga företag och en effektiv politisk förvaltning. Reformer kostar pengar och och det gäller att hushålla med resurser på ett ansvarsfullt och effektiv sätt, även under kriser. Många förespråkare av ett “socialt europa” tycks ha missat den biten.

Vilken roll anser du att EU bör ha inom den regionala utvecklingen vad gäller sysselsättning? I Stockholm finns exempelvis en stor kompetensbrist, inte minst vad gäller ingenjörer. Skulle EU kunna ha en roll att spela i detta avseende och bidra till att stärka Stockholms arbetsmarknad? 

EU spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen. Både vad gäller finansiella medel men även vad gäller skapandet av politiska reformer som bidrar till ökad tillväxt. Jag träffar ofta företag som kämpar med att hitta kompetens, utmaningen är densamma för såväl ICT-sektorn som jordbrukssektorn. Siffror från Europeiska Centrumet för Utveckling av Yrkesutbildning (Cedefop) visar att det europeiska näringslivet behöver fylla 97 miljoner vakanta platser mellan 2015-2025. Varav pensionsavgångar står för cirka 45 miljoner av dessa.

Det är tydligt att det behövs fler europeiska åtgärder för att stävja kompetensbristen. EU-kommissionen kommer under året att presentera en uppdaterad kompetensagenda för Europa. Jag hoppas att kommissionen spänner bågen och lyfter denna fråga högt på agendan. Vi måste se till att öka rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden. Idag är det endast fyra procent av EU:s totala arbetskraft som verkar i ett annat land än de är medborgare i. Arbetskraftsinvandringen från tredje land måste också fungera, där exempelvis det nuvarande Blåkortsystemet helt misslyckats. Vi behöver även bli bättre på ömsesidigt erkänna yrkeskvalifikationer och standarder samt bli bättre på att validera utbildnings- och examensbevis. Jag hoppas kunna bidra med mitt engagemang i dessa frågor och skapa reformer som hjälper Stockholm och resten av Europa att nå sin fulla tillväxtpotential.

Ditt bästa tips på aktivitet under Corona-karantän?

Seriemaraton har länge varit en frestande tanke, men som småbarnsförälder får jag fortsätta drömma om det ett tag till.

(foto från centerpartiet.se)