Arba Kokalari, Moderaterna

Comments and articles, Digitalisation | 08-05-2020

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

Möt din stockholmare i Europaparlamentet – Arba Kokalari: Arba blev invald i Europaparlamentet 2019. Hon är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, vice gruppledare i jämställdhetsutskottet och suppleant i utrikesutskottet.

 

Vilka är de viktigaste åtgärderna på EU-nivå för att säkerställa en fullt fungerande inre marknad när Coronapandemin är över?

–  Det viktigaste när länderna börjar lätta på sina restriktioner är att samordningen mellan EU-länderna fungerar väl för att undvika fler hinder på den inre marknaden.  EU-kommissionen måste även sätta press på de länder som har infört oproportionerliga handelshinder, så som exportstopp för skyddsutrustning, eller har kvar restriktioner längre än vad som är nödvändigt ur ett smittskyddsperspektiv. Om vi inte upprätthåller den inre marknaden nu riskerar vi att förvärra den ekonomiska krisen och skada förtroendet för hela EU-samarbetet.

Stockholmsregionen arbetar intensivt med utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och digitalisering. Hur tror du att EU bäst kan bidra till Stockholms fortsatta digitala omställning?

– För att Stockholm ska vara en attraktiv stad i framkant är det avgörande att svenska och europeiska teknikföretag har goda förutsättningar att konkurrera med sina asiatiska och amerikanska branschkollegor. Som att det ska vara enkelt kan handla över gränserna, att det finns tillgång till kapital och att man kan fokusera på sin kärnverksamhet. Den nya EU-lagstiftningen på det digitala området måste fokusera på att riva handelshinder och inte skapa onödig byråkrati för små- och medelstora företag. EU bör även göra större satsningar på forskning och innovation inom det digitala området.

– Det finns en stor potential för användning av AI och digitala verktyg inom offentlig sektor, bland annat vård och utbildning. Här är det viktigt att det finns tydliga EU-riktlinjer för att säkerställa säkerhet och transparens för användaren, samtidigt som det inte får bli onödigt krångligt att använda den nya tekniken.

Ditt bästa tips på aktivitet under Corona-karantän? 

– Mitt absolut bästa tips och som jag verkligen har prioriterat under hemmakarantänen är fysisk aktivitet. En kropp som håller igång och mår bra gör också underverk för ens mentala hälsa. I dessa tider där många känner oro och isolering är det viktigt att både vara rädd om sina nära och kära, men också sig själv.

 

(Foto från arbakokalari.eu)