Artificiell intelligens

Digitalisation, Technology | 07-12-2021

I våras lade kommissionen fram ett lagförslag om artificiell intelligens (AI) som har som mål att både bidra till att främja framtagandet av ny AI-tekning och samtidigt bidra till hantering av de risker som kommer med AI.

Under hösten har arbetet med AI-lagen pågått i Europeiska unionens råd och det slovenska ordförandeskapet skickade den 29 november ut ett kompromissförslag till medlemsstaterna, där man gör stora förändringar inom ramen för bland annat ansiktsigenkänning och högrisksystem. Ordförandeskapet har även föreslagit en utvecklad definitionerna av AI-system och AI-leverantörer.

I Europaparlamentet har däremot arbetet med AI-lagen stått stilla sedan en tid tillbaka efter att det uppstått en tvist om vilket utskott som ska vara ansvarig för förslaget. Utskottet för inre marknad och konsumentskydd (IMCO) tilldelades ansvaret tidigare i höstas, men eftersom AI-förslaget sträcker sig över flera av Europaparlamentets utskotts ansvarsområden har många utskott också varit angelägna om att få leda arbetet.

Det politiska organ i Europaparlamentet som tar beslut om vilket utskott som ska ansvara för vilken fil har skjutit upp beslutet om AI-lagen flera gånger de senaste månaderna. Under ett möte den 1 december beslutades det dock till slut att ansvaret för AI-lagen kommer att delas mellan IMCO-utskottet, och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Det innebär att arbetet i parlamentet nu kommer att kunna påbörjas.

/Tobias Eriksson, policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor