Tomas Tobé, Moderaterna

Comments and articles, Health | 08-05-2020

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

Möt din stockholmare i Europaparlamentet – Tomas Tobé: Tomas blev invald i Europaparlamentet 2019 och är bland annat ordförande i utvecklingsutskottet och ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Tomas har tidigare varit riksdagsledamot och partisekreterare.

 

Som ordförande för utvecklingsutskottet,hur ser du på EU:s förmåga att bidra till pandemibekämpningen globalt och vilka åtgärder krävs i utvecklingsländer för att hantera spridningen av viruset?

Först och främst är den humanitära situationen akut i många länder. Viruset drabbar utvecklingsländer särskilt hårt och har i flera fall slagit ut hela samhällen. Jag har haft flera samtal med organisationer inom biståndssfären och deras beskrivningar av läget på plats är minst sagt oroväckande. Det behövs särskilda insatser för att garantera grundläggande samhällsservice, tillgång till hälso- och sjukvård, sanitet, skolgång för barnen och mycket annat.

Men, EU kan och har redan gjort en hel del. Bland annat har Kommissionen tillsammans med medlemsstaterna, EIB och EBRDfinansierat ett paket om cirka 20 miljarder euro, för att lindra effekterna av den humanitära katastrof vi nu ser. Därtill tog EU-kommissionen initiativ till den internationella givarkonferens som i veckan (4 maj) resulterade i 7,4 miljarder euro till arbetet med att ta fram ett vaccin. Samtidigt riktas biståndsmedel om till att bekämpa virusspridning. Det stora utmaningen nu är att omsätta dessa resurser i praktiken och det är naturligtvis inte ett helt okomplicerat arbete.

Vilka åtgärder på EU-nivå anser du behövs för att säkra Sveriges och Stockholms ekonomiska återhämtning när pandemin är över?

Det kommer onekligen att behövas omfattande stödpaket riktade till arbetstagare och företag, så att de kommer ur krisen helskinnade. Parallellt behöver vi behålla siktet på investeringar som långsiktigt stärker vår globala konkurrenskraft. Det kommer en tid efter Coronakrisen och då behöver våra samhällen och företag vara rustade och redo. I det här avseendet driver moderaterna i Europaparlamentet på för ökade investeringar i forskning, digitalisering och innovation.

Ditt bästa tips på aktivitet under Corona-karantän?
Jag tränar en hel del för att hålla igång både kropp och hjärna. Det behövs för att vara effektiv när man arbetar hemifrån!

 

(Pressbild från Moderaterna)