Jytte Guteland, Socialdemokraterna

Comments and articles, Environment, climate and energy | 08-05-2020

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

Möt din stockholmare i Europaparlamentet – Jytte Guteland: Jytte blev invald i Europaparlamentet 2014 och är bland annat ledamot i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Jytte blev nyligen utsedd till Europaparlamentets huvudförhandlare för förslaget om en ny klimatlag.

 

Du är Europaparlamentets huvudförhandlare i arbetet med EU:s klimatlag. Vilket är ditt viktigaste reformförslag för att EU ska nå Parisavtalets mål?

För att EU ska kunna göra den historiska resan från kol- & stålunion till ett klimatneutralt EU senast 2050 behöver vi fram för allt öka på takten och ambitionen i klimatomställningen. I mitt förslag till ny klimatlag föreslår jag att vi ska höja ambitionen när det gäller utsläppsminskningen till 2030 med 65 procent. Det är i linje med vad FNs klimatpanel IPCC anser behövs för att leva upp till Parisavtalet. Detta uppnår vi bara om alla är med och bidrar, därför föreslår jag också att målet om klimatneutralitet ska vara bindande för alla medlemsländer och att alla branscher ska vara med och bidra.

Vilka är de viktigaste klimatåtgärder som Stockholmsregionen, på regional och kommunal nivå, bör vidta för att bidra till EU:s klimatarbete?

– Kommuner och regioner kommer att spela en nyckelroll i omställningen, så självklart är det viktigt med bra förebilder som går före i arbetet. Jag vet att Stockholm har höga ambitioner och det har betydelse även för klimatarbetet i EU. Liksom det är viktigt att EU går före i klimatarbetet globalt så är det viktigt att Sverige och Stockholm går före i EU och visar andra storstadsregioner att en hållbar omställning är möjlig.

Ditt bästa tips på aktivitet under Corona-karantän?

– Jag tar skogspromenader med min hund Vilda och nyväckta intressen, tillsammans med barnen, är fågelskådning och odling! De tipsen kanske fungerar bäst för den som har trädgård eller bor nära skogen, men odlandet fungerar ju på balkongen också om det finns en sådan.

 

(foto från socialdemokraterna.se)