bild från karlsbro.se

Karin Karlsbro, Liberalerna

Comments and articles, Regional Policy | 08-05-2020

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

Möt din stockholmare i Europaparlamentet – Karin Karlsbro: Karin blev invald i Europaparlamentet 2019. Hon är bland annat ledamot i utskottet för internationell handel och i underutskottet för mänskliga rättigheter. Karin har tidigare varit lokalpolitisk aktiv i Stockholm.

 

Vilken är den viktigaste åtgärden på europeisk nivå för att säkerställa att handeln inom och utanför EU fungerar?

Vi har sett höjda handelshinder både inom och utanför Europa till följd av krisen. Även om instinkten att stänga gränserna går att förstå, är det direkt kontraproduktivt för att lösa krisen. Dessutom underminerar handelshinder på den inre marknaden hela grundidén med EU. Där har påtryckningar från Europaparlamentet, Kommissionen och medlemsstater på de länder som inte respekterar den inre marknaden varit helt avgörande för att öppna upp handeln igen. Man har också inrättat så kallade “green lanes” för att öppna upp mellan medlemsländer. Det är bra, men vi behöver göra mer för att säkerställa att reglerna för den inre marknaden justeras så att vi inte hamnar i denna situation igen framöver.

Vad gäller den internationella handeln så har jag genom handelsutskottet i Europaparlamentet varit drivande för att se till att Kommissionen tog bort importavgifter och moms på medicinsk utrustning. En fungerande Världshandelsorganisation, WTO, kommer vara viktigare än någonsin för att säkerställa att regler efterföljs på den globala marknaden efter krisen. I den osäkra omvärld vi redan befann oss i innan krisen, har handel och investering alltmer kommit att sammankopplas med säkerhetspolitik. Den skärningspunkten kommer sannolikt hamna än mer i fokus efter den akuta krisen är över, där modeordet i Bryssel är strategisk autonomi. Viktigt är att säkerställa att detta inte blir förklädd protektionism.

En stor del av Sveriges exportföretag har sin bas i Stockholmsregionen och många företag är därmed beroende av den internationella handeln. Hur tror du att Stockholms näringsliv kommer att påverkas av Storbritanniens utträde ur EU?

Tyvärr kommer vi alla känna av att Storbritannien snart inte längre är en del av den inre marknaden. Det är viktigt att våra företag förbereder sig ordentligt, även om det fortfarande råder stor osäkerhet i förhandlingarna. Att lyckas förhandla ett omfattande handels- och investeringsavtal på bara ett år var alltid en mycket ambitiös tidslinje. I och med corona har den blivit än mer ansträngd. Britterna har möjlighet att förlänga övergångsperioden, men det är ytterst upp till dem.

För EU är det centrala att UK inte får samma tillgång till EU:s marknad som man hade innan, om de inte lovar att leva upp till samma standarder och regler vad gäller exempelvis miljö och klimat. Då undermineras den inre marknaden genom att brittiska företag får konkurrensfördelar jämte sina konkurrenter i EU. Samtidigt är det oerhört viktigt att vi får ett avtal på plats, inte minst för svenska företag med exponering mot Storbritannien. Men med den begränsade tiden att förhandla, och de olika förhandlingspositionerna, är det mycket komplicerat.

Ditt bästa tips på aktivitet under Corona-karantän?

När våren nu kommer är mitt bästa tips att vara ute så mycket man bara kan. Ta promenader i skogen eller bara sitta ute på en balkong och lapa lite sol. Själv spenderar jag mycket tid med min familj och mina kaniner som jag vanligtvis inte får träffa så ofta som jag vill.

 

(bild från karlsbro.se)