Läget i forskningspolitiken - nytt program från 2021, nya missions och hälsodata för forskning

Comments and articles, Research and Innovation | 02-10-2020

Förra veckan hölls för andra året konferensen Research and Innovation Days i Bryssel, denna gången helt digitalt. Nästa forskningsprogram, Horisont Europa gäller 2021-2027 diskuteras och de sista pusselbitarna är snart på plats.

Research and Innovations days 2020

Förra veckan hölls konferensen Research and Innovations days 2020. Det är andra gången man arrangerar evenemanget, som syftar till att föra samman politiker, forskare och företag för att tillsammans med kommissionen diskutera unionens forskningspolitik. Årets upplaga var helt digital och sträckte sig över tre dagar. Brysselkontoret följde en rad olika evenemang under veckan som framförallt fokuserade på digitalisering, hälsa och synergier mellan Horisont Europa och andra program.

Ny programperiod 

Programperioden 2014-2020 närmar sig sitt slut och vid årsskiftet är det tänkt att nästa forsknings- och sammanhållningsprogram ska påbörjas. Under konferensen diskuterades det mycket om hur kommissionen arbetat för att förenkla ansökningsprocesserna till de olika programmen. Excellens lyftes som en fortsatt viktig komponent, vilket i detta fall betyder att de bästa projekten ska få stöd från forskningsprogrammet. Det är positivt för Stockholm och något som vi ställer oss bakom. Alternativet som vissa argumenterar för är att medel från forskningsprogrammet ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer så att även mindre universitet, högskolor och andra verksamheter som ingår i forskningsprojekt också ska få pengar. Men om målet ska vara att vi vill vara ledande inom forskning i Europa är excellens det enda rimliga.

Synergier mellan olika program

Något som har varit på tapeten ett tag och som också diskuterades på konferensen, var hur man på bästa sätt ska skapa synergier mellan bland annat forskningsprogrammet och fonderna inom sammanhållningspolitiken. Genom att sammanföra aktörer och göra det lättare för dessa att använda finansiering från olika program vill kommissionen minska stuprörs-arbetet och istället maximera användningen av EU-finansieringen.

Missions i Horisont Europa

Nytt för nästa forskningsprogram (Horisont Europa) är kommissionens så kallade ”Missions”. Just mission är faktiskt ett bra exempel på hur olika EU-instrument kan bidra till övergripande gemensamma mål. Förra veckan presenterade kommissionens mission boards förslag till “missions” inom fem olika områden.

Förslagen blev:

  • Conquering Cancer: Mission Possible
  • A Climate Resilient Europe – Prepare Europe for climate disruptions and accelerate the transformation to a climate resilient and just Europe by 2030
  • Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters
  • 100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the citizens
  • Caring for Soil is Caring for Life

Nu återstår att se hur dessa projekt och synergier levererar i praktiken.

Hälsodata

Något annat intressant, främst för Region Stockholm som utvecklat Centrum för hälsodata, är att kommissionen vill att göra hälsodata mer tillgänglig för forskning. Mycket görs redan och vissa medlemsländer har redan börjat dela viss typ av hälsodata mellan varandra. Kommissionen arbetar med att stödja medlemsstaterna i uppbyggnad av infrastruktur och utvecklingen av den gemensamma kapaciteten för delning av data, för att på så sätt underlätta datadelning, datalagring och analys av data i Europa.