Regionala innovationsekosystem

Regional Policy, Research and Innovation | 10-10-2023

Vartannat år sedan 2009 har EU-kommissionen presenterat EU:s regioners innovationsprestationer utifrån ett innovationsindex benämnt Regional Innovation Scoreboard (RIS). Årets rapport som presenterades i juni visar att Stockholmsregionen sedan 2016 har ökat sin innovationsprestation, men har flyttats ned till e fjärdeplats från en andraplats.

Regional Innovation Scoreboard (RIS)
EU:s regionala innovationsindex tas fram med hjälp av offentliga och konfidentiella datakällor som mäts med hjälp av 21 indikatorer. Indikatorerna går att dela in i fyra kategorier: grundförutsättningar, innovationsinvesteringar, innovationsaktiviteter, och innovationspåverkan. Mätningen sker utifrån en så kallade NUTS2-nivå. NUTS-indelning är den regionala indelningen som används inom EU för statistikredovisning. Sverige är indelat i åtta NUTS2-områden, varav Stockholmsregionen är en av dessa. Totalt består EU av 239 NUTS2-regioner.  

Stockholmsregionen är fortsatt bland de mest innovativa regionerna i EU
Årets Regional Innovation Scoreboard visar att Stockholmsregionen sedan 2016 har ökat sin innovationsprestation med 8.1 procentenheter och därmed fortfarande klassificeras som en av EU:s mest innovativa regioner. Stockholmsregionen har sedan 2017 åtminstone varit tredje bäst i EU inom innovation, men årets rapport som presenterades i juni visar att Stockholmsregionen har flyttats ned till en fjärdeplats frånen  andraplats, sedan förra mätningen (2021). 

Under kategorin grundförutsättningar och specifikt inom det livslånga lärandet för åldrarna 25 till 64, har Stockholm gått upp som ledande innovationsregion inom EU. Under samma kategori är Stockholm även ledande i andel anställda IKT-specialister (informations- och kommunikationsteknik), med en ökning sedan förra mätningen 2021.  

Däremot har andelen publicerandet av vetenskapliga artiklar från Stockholmsregionen minskat i de 10% mest citerade vetenskapspublikationerna i världen, från en 22:e plats till 35:e. Likaså gällande färdigutbildade inom högre utbildning, för åldrarna 25 till 34, har regionen flyttats ned till en 15:e plats från tidigare 13:e.

Inom kategorin för innovationsinvesteringar har investeringar inom forskning och utveckling i näringslivet minskat sedan 2021. Avslutningsvis har  inom innovationsaktiviteter indikatorn för antal varumärkningsansökningar och små och medelstora företags kapacitet för nya produktinnovationer minskat inom Stockholmsregionen.

I motsvarighet till andra europeiska regioner
Årets mätning visar att Stockholmsregionen spelar en fortsatt viktig roll i EU:s innovationsarbete och bidrar till EU:s globala konkurrenskraft, trots nedflyttningen till EU:s fjärde mest innovativa region. Inte minst inom andel anställda IKT-specialister och det livslånga lärandet. Med det sagt går det inte att ignorera att trots en generell ökad innovationsprestation så är utvecklingskurvan inte lika stark för Stockholmsregionen som för dess nordiska grannar, där Köpenhamnsregionen hamnar på en på förstaplats (hovedstaden) och Helsingforsregionen på andraplats (Helsinki-Uusimaa), och därmed har gått om Stockholm i mätningarna. Likaså har förbundslandet Bayern på en tredjeplats (Oberbayern) gått om och hamnar på en tredjeplats. 

/Gabriel Carlin, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel