Risker och utmaningar med AI

Digitalisation, Technology | 16-03-2022

För Stockholmsregionen är frågan om artificiell intelligens (AI) mycket aktuell, inte minst inom hälso- och sjukvårdssektorn. I fjol lade kommissionen fram ett lagförslag med ambitionen att främja framtagandet av ny AI-teknik, men samtidigt tillgodose de risker och utmaningar som kommer med AI.

Knäckfrågorna

Två av de stora knäckfrågorna inom de europeiska institutionerna gäller bestämmelserna kring definitionen om vad som är ett AI-system, samt användning av AI-system för ansiktsigenkänning. Flertalet människorättsorganisationer och Europaparlamentariker understryker att ansiktsigenkänning hotar människors integritet, medan andra betonar att det skulle effektivisera exempelvis brottsbekämpning. Däremot har utvecklingen av AI-teknik inom hälso- och sjukvården fått fler positiva reaktioner, eftersom det kan avlasta sjukvårdstrycket och bidra till effektivisering. Inom Stockholmsregionen finns det exempel på hur AI-teknik kan användas för att effektivisera upptäckten av farliga sjukdomar inom vården, eller hur tekniken kan fungera som ett instrument för att tidigt identifiera läs- och skrivsvårigheter hos barn.

AI i EU

För att få en bättre inblick i hur tankegångarna går i Europaparlamentet kring lagförslaget om AI, bjöd Stockholmsregionens Europakontor den 11 mars in europaparlamentarikern Jörgen Warborn (Moderaterna) till ett webbinarium om AI. Warborn berättade om arbetet med en rapport som det speciella utskottet för AI (AIDA-utskottet) just nu håller på att ta fram. Utskottet ser mycket positivt på AI och menar att tekniken kan effektivisera flertalet sektorer, bland annat hälso- och klimatsektorn. Under webbinariet diskuterades knäckfrågan om ansiktsigenkänning och fingeravtryck. Warborn menade att det finns en stor oro bland medborgare kring AI-teknik och att det är viktigt att medborgare har kännedom om både fördelar och nackdelar.

“Tekniken måste i grund och botten ha ett förtroende från medborgarna” – Jörgen Warborn

EU och USA

Något som också diskuterades under webbinariet var huruvida det skulle vara fördelaktigt för EU att samarbeta med USA. EU ligger tydligt efter i teknikutvecklingen på världsarenan där USA och Kina står i framkant. Uppfattningen vad gäller AI-teknik i Europa och USA skiljer sig något idag, där USA förespråkar mer teknikneutral lagstiftning. Warborn lyfte fram att det kommer uppstå problem om man strävar efter en alltför snäv AI-lagstiftning. Det kan exempelvis göra det svårare för organisationer och företag att använda AI-teknik, vilket riskerar ineffektivitet. Dessutom finns risken att svenska och europeiska teknikföretag väljer att flytta sin verksamhet till andra delar av världen, där tekniken inte är lika reglerad.

“Forskare, startups och AI-utveckligare ska känna att i Europa, där finns möjligheterna” – Jörgen Warborn

/Gabriella Lönnroth, trainee på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel