Sammanhållningspolitik i fokus & ett enat Europa under utveckling 

Environment, climate and energy, Regional Policy | 05-04-2022

Sammanhållningspolitiken är EU:s tydligaste verktyg för EU:s regionalpolitik och stimulerar och skapar ekonomisk, social och territoriell utveckling och tillväxt i alla medlemsländer. Den 17 - 18 mars hölls det 8:e Sammanhållningsforumet i Bryssel på inbjudan av den Europeiska kommissionen.  

Sammanhållningsforumet (8th Cohesion Forum) ägde rum vid den oroliga tidpunkten där krig brutit ut i Europa. EU har samlat sig för gemensamma sanktioner mot Ryssland och olika stödinsatser för de miljontals ukrainska flyktingar som strömmat in i Europa under de senaste veckorna. Samtliga inlägg och samtal präglades i stort av den tragedi som utspelar sig i Ukraina, och den hotbild mot säkerhet och utveckling i hela EU som den nya krisen och kriget innebär. Samtidigt underströks vikten av en fortsatt enad union och styrkan i att stå samlat vid kriser. 

Forumet var ett hybridmöte med hundratals delegater på plats och tusentals medverkande på länk. Stockholmsregionen var en av representanterna för regioner och städer och deltog gjorde Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr. Finansborgarrådet medverkade som inbjuden talare i ett panelsamtal om grön omställning och fick svara på många frågor om stadens miljö- och klimatrelaterade arbete, men även om Stockholms digitala omställning och utveckling. Se hela panelsamtalet här. 

En tid innan forumet ägde rum lade Europeiska kommissionen fram sin 8:e sammanhållningsrapport, som påvisar resultaten av de föregående programperiods insatser och investeringar för att utveckla Europas regioner. Rapporten innehåller tydliga beskrivningar av regionala skillnader, effekter och betydelse av sammanhållningspolitiken. Rapporten har redan fått större användning och betydelse än tidigare motsvarande rapporter. Flera aktörer och intressenter baserade i Bryssel har redan lämnat sina första analyser och kommentarer. Det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd arbetar med att samla medlemsstaternas synpunkter på rapporten, vilka väntas behandlas i början av juni.  

Det nya Europa som utvecklats under och efter pandemin och med den nya allvarliga säkerhetssituationen och flyktingvågen till följd av kriget i Ukraina, adderar nya utmaningar till den redan befintliga sammanhållningspolitiken. Även dess framtida utformning kommer att präglas av de nya förhållandena och erfarenheter de kommande åren. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sammanfattade de positiva ansträngningar som EU:s sammanhållningspolitik svarat upp mot och reflekterade över det svåra läget som råder. Med anledning av de aktuella utmaningar som EU hanterar just nu uppmanade von der Leyen alla nationella och regionala aktörer att ”arbeta mer lokalt, mer långsiktigt och mer effektivt” (”go local, go longer and move faster”). 

Forumet avslutandes med ett medskick från kommissionären för Sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira. Kommissionär Ferreira lyfte lanseringen av Kohesio, en ny digital plattform för sammanhållningspolitik. 1,5 miljoner projekt från den senaste programperioden 2014 – 2020 har samlats på plattformen, vilket täcker 500 000 mottagare av strukturfondsmedel i alla 27 medlemsländer och fler än 300 programmeringar kan följas via interaktiva kartor.  

Sammanhållningspolitikens innevarande planeringsperiod för 2021 – 2027 har precis inletts, men redan nu är tiden inne för att vara med och påverka nästa period som är från 2028 och framåt, med startskott i mars 2022.  

/Anne Andersson, VD för Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel