Samtal om europeiska huvudstäders roll i den gröna omställning

Comments and articles, Environment, climate and energy | 20-10-2020

Evenemanget den 20 oktober 2020 tog avstamp i diskussionen om gröna investeringar i långtidsbudgeten för 2021–2027 för att bl.a. uppnå EU-målet om klimatneutralitet till 2050. Behovet att minska EU:s klimatpåverkande utsläpp och att dela erfarenheter av lyckad implementering av lokala och regionala projekt är stort. Städer och storstadsregioner har därmed en central roll i den gröna omställningen och har möjlighet att ta täten i EU:s klimatarbete. Arrangerat av Stockholms EU-kontor tillsammans med andra huvudstäder och huvudstadsregioner.

Under den årliga konferensen för regioner och städer, EWRC, arrangerade vi på Stockholms EU-kontor tillsammans med andra huvudstäder och huvudstadsregioner ett evenemang om finansiering och implementering av lokala och regionala klimatåtgärder. För första gången ägde hela konferensen rum online.

Evenemanget tog avstamp i diskussionen om gröna investeringar i långtidsbudgeten för 2021–2027 för att bl.a. uppnå EU-målet om klimatneutralitet till 2050. Behovet att minska EU:s klimatpåverkande utsläpp och att dela erfarenheter av lyckad implementering av lokala och regionala projekt är stort. Städer och storstadsregioner har därmed en central roll i den gröna omställningen och har möjlighet att ta täten i EU:s klimatarbete. Därtill implementeras EU-lagstiftning ofta på lokal och regional nivå, varför EU-politik måste ta hänsyn till lokala möjligheter och utmaningar. Rena transporter, byggnadsrenoveringar, investeringar i miljövänliga tekniker är några av de områden som måste inkluderas i arbetet.

Evenemanget uppmärksammade särskilt finansieringsbehovet för att kunna implementera och skala upp lokala och regionala lösningar inom klimatarbetet. Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad, belyste stadens miljöprogram 2020–2023 och vägen mot negativa utsläpp efter 2040 genom lokala lösningar med hjälp av exempelvis biokol och BECCS, en teknik för koldioxidlagring från bioenergi.

Evenemanget arrangerades i samband med EU-kontorets nätverk Capital Cities and Regions Network. Utöver Katarina Luhr från Stockholms stad deltog talare från Prag, Budapest, London, Riga och Bryssel. I planeringsgruppen deltog även Berlin, Wien, Zagreb, Helsingfors, Madrid och Tallinn. Jens Müller från den Brysselbaserade organisationen Transport and Environment var moderator.

Klicka här för att se vårt event i efterhand.