Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2023

Comments and articles | 06-09-2022

Den 1 januari 2023 är det Sveriges tur att ta över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd (rådet) och förberedelserna pågår just nu för fullt på nationell nivå och här på plats i Bryssel.

Sveriges ordförandeskapsperiod
Sverige kommer leda arbetet i rådet under våren 2023, från 1 januari till 30 juni. Sverige har tidigare varit ordförande under 2002 och 2009. Läs gärna vår intervju med EU-ambassadör Lars Danielsson från i våras, där ambassadören bland annat reflekterar över skillnaderna mellan det förra och det kommande ordförandeskapet.

I juni i år presenterade EU-minister Hans Dahlgren Sveriges allmänna politiska riktning för ordförandeskapet, som kan sammanfattas i följande fem områden;

  • Skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen
  • Stoppa den organiserade brottsligheten
  • Snabba på klimatomställningen
  • Stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb
  • Slå vakt om unionens grundläggande värderingar

Vad innebär det?
Ett ordförandeskap i Europeiska unionens råd, också kallat ministerrådet, innebär huvudsakligen att ett medlemsland ansvarar för att planera och leda mötena i rådet och företräder rådet i lagstiftningsarbetet tillsammans med kommissionen och Europaparlamentet.

Ordförandeskapet är roterande och fördelas mellan de 27 medlemsländerna på ett halvår vardera. Länderna delas in i partnerskap om tre länder och samarbetar under en period på 18-månader. Frankrike, Tjeckien och Sverige ingår i en sådan ordförandeskapstrio och i deras gemensamma 18-månaders program uppges bland annat följande områden som prioriterade:

  • Migration
  • Klimat
  • Digitalisering
  • Hälsoområdet

Under hösten är det Tjeckien som håller i klubban och ni hittar mer information om deras prioriteringar på det tjeckiska ordförandeskapets hemsida. Vi har dessutom sammanfattat Frankrikes avslutade ordförandeskap och Tjeckiens pågående i en analys på vår hemsida. Sveriges agenda kommer påverkas på så vis att man behöver ta vid där de tidigare ordförandeskapen avslutats och kommer att få ärva de frågor och initiativ som inte blivit färdigförhandlade under hösten.

Sverige i EU
Att inneha ordförandeskapet innebär också en möjlighet att visa upp Sverige inom EU. I Bryssel kommer ca 2000 möten hållas i rådet och vanligen sker en hel del kulturella aktiviteter i kopplingar till ordförandeskapsperioden. Till exempel håller EU:s institutioner alltid öppet hus på Europadagen den 8 maj och då är det brukligt att ordförandeskapslandet får störst representationsutrymme i rådet. I juni presenterades en lista av de runt 150 möten som kommer att organiseras i Sverige. Stockholm kommer att hålla större delen av dem i Arlanda stad.

För Stockholmregionens Europakontor kommer ordförandeskapet innebära ett förstärkt tillfälle att marknadsföra Stockholmsregionen i Bryssel och arbeta extra med frågorna som lyfts under ordförandeskapet. Håll gärna utkik på våra sociala medier efter kommande Stockholm EU Session på temat och håll dig uppdaterad om ordförandeskapet via vår hemsida och nyhetsbrev.

/Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel