Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd 2023

Comments and articles | 01-02-2023

Den 1 januari 2023 var det Sveriges tur att ta över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Sverige har tidigare varit ordförande under 2001 och 2009. Ett ordförandeskap i Europeiska unionens råd, också kallat ministerrådet, innebär huvudsakligen att ett medlemsland ansvarar för att planera och leda mötena i rådet och företräder rådet i lagstiftningsarbetet tillsammans med kommissionen och Europaparlamentet.

Ordförandeskapet i Europeiska unionen råd
Ordförandeskapet är roterande och fördelas mellan de 27 medlemsländerna på ett halvår vardera. Länderna delas in i partnerskap om tre länder och samarbetar under en period på 18-månader. Frankrike, Tjeckien och Sverige ingår i en sådan ordförandeskapstrio och i deras gemensamma 18-månaders program uppges bland annat följande områden som prioriterade:

 • Migration
 • Klimat
 • Digitalisering
 • Hälsoområdet

Sveriges prioriteringar
I juni 2022 presenterade EU-minister Hans Dahlgren Sveriges allmänna politiska riktning för ordförandeskapet, som kan sammanfattas i följande fem områden;

 • Skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen
 • Stoppa den organiserade brottsligheten
 • Snabba på klimatomställningen
 • Stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb
 • Slå vakt om unionens grundläggande värderingar

Den 14 december 2022 presenterades det officiella programmet med Sveriges prioriteringar av statsminister Ulf Kristersson i riksdagen, se hela talet här. Fyra prioriterade områden lades fram;

 • Säkerhet & gemenskap
 • Resiliens & konkurrenskraft
 • Välstånd & den gröna omställningen
 • Demokratiska värderingar & rättsstatsprincipen

Den 1 januari 2023 lanserades den officiella hemsidan för det svenska ordförandeskapet.

Det rådande läget
Sverige tar över ordförandeskapet i ett rådande läge i den Europeiska unionen som färgas av kriget i Ukraina, energikrisen och hög inflation. Sverige har varit tydliga med att poängtera att man kommer värna om EU:s arbete i solidaritet med Ukraina och att det är en av huvudprioriteringarna. Energikrisen och EU:s ekonomi är två andra stora prioriteringsområden till följd av det rådande läget. Några andra huvudområden som har nämnts inför våren är 55%-paketet, migration, rättsstatsprincipen och den europeiska försvarsindustrin.  

Det finns även ytterligare områden som det tjeckiska ordförandeskapet inte hann avsluta, som Sverige nu tar över och kommer fortsätta driva framåt under våren. Ett sådant område är förslaget till förordning om restaurering av natur, där Sverige har som avsikt att slutföra förhandlingarna. Sverige kommer även under våren inleda rådets förhandlingar gällande EU-kommissionens kommande lagstiftningsförslag gällande utbyggandet av uppkopplingsinfrastruktur. Förslaget kommer revidera det tidigare ”Broadband Cost Reduction Directive” och baseras även på riktlinjer kartlagt 2020 i ”Connectivity Toolbox”, som gav medlemsstaterna råd om hur deras fiber och 5G-implementering kunde främjas. 

Sverige i EU
Att inneha ordförandeskapet innebär också en möjlighet att visa upp Sverige inom EU. I Bryssel kommer ca 2000 möten hållas i rådet under våren och vanligen sker en hel del kulturella aktiviteter i kopplingar till ordförandeskapsperioden. Till exempel håller EU:s institutioner alltid öppet hus på Europadagen den 8 maj och då är det brukligt att ordförandeskapslandet får störst representationsutrymme i rådet. I juni 2022 presenterades en lista av de runt 150 möten som kommer att organiseras i Sverige, där Stockholm kommer att hålla större delen av dem i Arlanda stad.

För Stockholmregionens Europakontor kommer ordförandeskapet innebära ett förstärkt tillfälle att marknadsföra Stockholmsregionen i Bryssel och arbeta extra med frågorna som lyfts under ordförandeskapet. Håll gärna utkik på våra sociala medier efter kommande event och Stockholm EU Session på temat och håll dig uppdaterad om ordförandeskapet via vår hemsida och nyhetsbrev.

Läs mer

 • Läs gärna vår analys om Tjeckiens avslutande ordförandeskap och Sveriges pågående.
 • Läs gärna vår sammanfattning av Frankrikes och Tjeckiens ordförandeskap under 2022.
 • Läs gärna vår intervju från våren 2022 med EU-ambassadör Lars Danielsson, där ambassadören bland annat reflekterar över skillnaderna mellan det förra och det kommande ordförandeskapet. 

Fotokälla: Rådsbyggnad i Bryssel, Council of the European Union Newsroom

/Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel