Återblick från Europeiska Veckan för Regioner och Städer

Digitalisation, Events, Regional Policy | 03-11-2021

Den 11–14 oktober anordnades den Europeiska Veckan för Regioner och Städer i Bryssel och den 12 oktober hölls seminariet "Putting citizens first: EU Captial Cities and Regions Boosting Digital Solutions in Recovery", som Europakontoret var med och organiserade.

Seminariet Putting citizens first: EU Captial Cities and Regions Boosting Digital Solutions in Recovery, behandlade bland annat datadelning, datahantering och medborgarmedverkan och hur Europa ska kunna underlätta datadelningen i en komplex lagstiftningsmiljö. Clara Hellner, Region Stockholms forsknings och innovationsdirektör, medverkade och berättade bland annat om Stockholms Centrum för hälsodata.

Hellner lyfte fram olika juridiska och tekniska barriärer för datadelning som har uppmärksammats under pandemin speciellt inom äldrevården och hur viktigt det är att identifiera var de juridiska gränserna för datadelning går.

“Det finns många juridiska och tekniska hinder gällande datadelning. Ett viktigt hinder är mellan region och kommun. Vi har inte tillåtelse att dela data över gränserna. Det finns också ett annat hinder mellan privat och offentlig sektor, vi får inte lov att dela data utan speciellt tillstånd.” – Clara Hellner, forsknings och innovationsdirektör

“Det är mycket viktigt att få kunskap hur juridiska ramverk fungerar, hur de kopplas samman eller skiljs åt. En del i det är den nationella nivån på lagstiftning gentemot EU-lagstiftning.”
– 
Clara Hellner, forsknings och innovationsdirektör

Andra projekt som togs upp under seminariet var Madrids ”Digitaliza Madrid”, som syftar till att bli ett virtuellt ”referensutrymme” på europeisk nivå och att bli en del av det europeiska nätverket för digital innovation. Ett annat var Berlins ”digital-water.city”. Det utvecklar och demonstrerar digitala lösningar för att täcka hela skalan av innovativa digitala teknologier; såsom förstärkt verklighet, mobilteknik och artificiell intelligens.

Följ seminariet i efterhand här.

/Isabella Lindahl, Trainee på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel