Det svenska ordförandeskapet; hur har det gått? 

Comments and articles | 04-07-2023

Den 1:a januari 2023 tog Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Under våren har arbetet gått framåt inom en rad områden och vi har tagit oss en titt på hur det har gått inom frågor prioriterade för Stockholmsregionen, samt blickar framåt mot det spanska ordförandeskapet. 

Ordförandeskapet och prioriteringar

Ett ordförandeskap innebär huvudsakligen att ett medlemsland ansvarar för att planera och leda mötena i rådet och företräder rådet i lagstiftningsarbetet tillsammans med kommissionen och Europaparlamentet. Ordförandeskapsrollen är roterande och fördelas mellan de 27 medlemsländerna på ett halvår vardera. Länderna delas in i partnerskap om tre länder och samarbetar under en period på 18-månader. Frankrike, Tjeckien och Sverige ingår i en sådan ordförandeskapstrio och därför lanserade de ett gemensamt 18-månaders program innan det franska ordförandeskapets början. Där uppgavs bland annat följande områden som prioriterade: Migration, Klimat, Digitalisering och Hälsoområdet. Läs gärna mer om ordförandeskapet i vår artikel från början av våren här.  

Den 14 december 2022 presenterades det officiella programmet med Sveriges prioriteringar av statsminister Ulf Kristersson i riksdagen och fyra prioriterade områden lades fram; Säkerhet & gemenskap, Resiliens & konkurrenskraft, Välstånd & den gröna omställningen och Demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen. Läs gärna mer om de prioriterade områdena här.  

Resultat från det svenska ordförandeskapet 

Sverige tog över ordförandeskapet i ett rådande läge som färgades av kriget i Ukraina, energikrisen och hög inflation. Sverige var från början tydliga med att man kommer värna om EU:s arbete i solidaritet med Ukraina och att energikrisen och EU:s ekonomi var de två andra stora prioriteringsområdena. Några andra huvudområden som nämndes inför våren var 55%-paketet, migration, rättsstatsprincipen och den europeiska försvarsindustrin. Ordförandeskapet har även satt långsiktig konkurrenskraft på EU-agendan. Ordförandeskapet har arbetat för “ett grönare, säkrare och friare Europa”, som de beskriver i en sammanfattande artikel här.

Det går också att läsa mer om resultaten i ordförandeskapets sammanställning här.  

De gröna frågorna 

Inom de gröna områdena har det svenska ordförandeskapet lyckats nå överenskommelser med Europaparlamentet om flera av förslagen inom 55%-paketet: förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen, FuelEU maritime, REFuelEU Aviation, energieffektivitetsdirektivet och förnybartdirektivet. Du kan läsa mer om arbetet med 55%-paketet i vår artikel här 

På miljösidan har fokus legat på det mycket omdebatterade förslaget om restaurering av natur där ordförandeskapet har jobbat hårt med att skriva fram en kompromiss som länderna kan ställa sig bakom som sedan gick igenom med knapp majoritet på miljöministermötet i mitten på juni.  

Ordförandeskapet har också påbörjat arbete med flera viktiga miljöförslag såsom avloppsdirektivet, luftkvalitetsdirektivet, koldioxidnormer för tunga fordon och elmarknadsreformen, som nu kommer att tas vidare av det spanska ordförandeskapet. 

Digitalisering 

Under våren har det svenska ordförandeskapet lyckats nå överenskommelse med ministerrådet inom bland annat förordningen om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (data-akten) och förordningen om halvledare (halvledarakten) som föreslår åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem.  

Det svenska ordförandeskapet har även under våren jobbat vidare med förordningen om inrättandet av en ram för europeisk digital identitet och nådde en överenskommelse med Europaparlamentet i slutet av juni (28/6). Tidigare i juni antog ministerrådet med svenska ordförandeskapet i spetsen även sin allmänna riktlinje kring direktivet om bättre arbetsvillkor för plattformsarbetare. Europarlamentet röstade igenom sitt förhandlingsmandat för akten i februari. Nu väntas trepartsförhandlingar under hösten och under det spanska ordförandeskapet.  

Avslutningsvis inom digitaliseringsområdet har svenska ordförandeskapet inlett det första trepartsförhandlingen kring den omtalade förordningen om harmoniserade regler för artificiell intelligens (AI-akten). AI-akten väntas prioriteras under det spanska ordförandeskapet och en överenskommelse under hösten ser lovande ut.  

Framåtblick 

Från och med den 1:a juli har Spanien tagit över klubban i Europeiska unionens råd och det spanska ordförandeskapet ska präglas av ett fokus på hållbarhet, ekologisk omställning och jämställdhet. Den 15 juni lanserades det officiella programmet som kommer att utgå från fyra prioriterade områden; re-industrialisering och öppen strategisk autonomi, den gröna omställningen och miljöanpassning, socioekonomisk rättvisa och stärkt europeisk gemenskap. Läs mer på den officiella hemsidan. 

/Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör, Anna Tranberg, EU Policyhandläggare och Gabriel Carlin, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel