EU-innovationsrapporter 2023

Regional Policy, Research and Innovation, Technology | 12-09-2023

Den 6 juli presenterade EU-kommissionen två innovationsrapporter: European Innovation Scoreboard och Regional Innovation Scoreboard. De. Den förstnämnde rapporten ges ut varje år och jämför medlemsstaternas innovationsprestation. Regional Innovation Scoreboard ges ut vartannat år och granskar innovationsprestandan inom europeiska regioner.

European Innovation Scoreboard 

Årets utgåva av European Innovation Scoreboard (EIS) visar på att EU fortsätter att öka sin innovationsprestation med 0.6 procentenheter från förra året och 8.5 sedan 2016. Däremot har Sverige efter flera år som EU:s ledande innovationsland hamnat på en andraplats efter Danmark, visar den nya mätningen av EU-kommissionen. Rapporten visar att de två huvudfaktorerna till Sveriges degradering är minskning av antalet doktorander liksom investeringar i forskning och utveckling.  

Regional Innovation Scoreboard 

När det gäller Regional Innovation Scoreboard (RIS) visar årets rapport att 211 av EU:s 239 regioner har ökat sin innovationsprestanda. Trots att Stockholm har ökat sin innovationsprestation sedan förra mätningen halkar regionen ner på en fjärdeplats från en tidigare andraplats. Helsingforsregionen och Oberbayern har nu gått om Stockholm. Region Huvudstaden (Danmark) förblir ledande som EU:s mest innovativa region för femte året i rad.  

/Gabriel Carlin, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel.