Sara Skyttedal, Kristdemokraterna 

Comments and articles, Environment, climate and energy, Research and Innovation | 08-05-2020

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

Möt din stockholmare i Europaparlamentet – Sara Skyttedal: Sara blev invald i Europaparlamentet 2019. Hon är bland annat ledamot i Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi. Sara har tidigare varit ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund och kommunalråd i Linköping.

 

Hur tror du att Europas industrisektor kommer att påverkas av Coronapandemin och vilka åtgärder på europeisk nivå kommer att vara viktigast för att säkerställa den ekonomiska återhämtningen?

– Vi ser redan stålbad och massvarsel. Frågan nu är närmast hur permanent nedgången är, och vad som händer när samhällena – och industrierna – öppnar upp igen. Det som oroar mig något är att det uppenbart finns en övertro på att stora Europeiska subventionsprogram skulle vara den gyllene vägen som leder ut ur krisen.  Missförstå mig inte, visst kan europeiska stödprogram både vara nödvändiga och vällovliga, men i grund och botten är vägen för att säkra jobb och konkurrenskraft samma som före pandemin. Fördjupad inre marknad, handel, avregleringar och bättre företagsklimat.

Vilka satsningar inom forskning anser du att EU bör prioritera framöver och vilken roll kan Stockholmsregionen, som i dag är ett europeiskt nav för forskning och innovation, spela för att stärka Europas innovationsklimat?

– Forskning och innovation är den viktigaste delen i vår möjlighet att ställa om till en klimatneutral kontinent till 2050. Jag efterfrågat därför att en större del av forskningsprogrammet Horisont Europa ska användas för finansiering av nya klimatlösningar. Jag ser speciellt behovet av satsningar med fokus på privat-offentliga partnerskap för att möjliggöra innovativa projekt att snabbare nå resultat. Ett gott exempel på detta är Clean Sky-projektet som samlar forskningsinstitut och världsledande företag av alla storlekar för att presentera konkreta lösningar som minskar flygets klimatpåverkan.

– En viktig sak Stockholmsregionen kan bidra med för att stärka Europas innovationsklimat är att exportera samarbetsklimatet och synergierna i regionen. Det handlar bland annat om samarbetsformer mellan akademiska institutioner, innovativa företag och myndigheter.

Ditt bästa tips på aktivitet under Corona-karantän?

– Det finns många kurser på nätet, för den som vill utnyttja karantänstiden åt att lära sig något nytt.

(bild från saraskyttedal.eu)