Putting citizens first: EU Capital Cities and Regions Boosting Digital Solutions in Recovery

Digitalisation, Events, Health | 28-09-2021

Stockholmregionens Europakontor är med och arrangerar seminariet: ”Putting citizens first: EU Capital Cities and Regions Boosting Digital Solutions in Recovery”, tisdagen den 12 oktober kl. 11.30–13.00. Seminariet är en del av den Europeiska Veckan för Regioner och Städer 2021.

Region Stockholms forsknings- och innovationsdirektör, Clara Hellner, kommer att tala om Stockholms Centrum för Hälsodata.

Stockholmregionens Europakontor är med och organiserar seminariet tillsammans med andra regionala kontor i Bryssel: Berlin-Brandenburg, Bratislava Region, City of Budapest, City of Helsinki, City of Prague, City of Riga, City of Vienna and Madrid Region.

Välkomna med anmälan här

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Stockholm Region EU Office is co-organizing the seminar Putting citizens first: EU Capital Cities and Regions Boosting Digital Solutions in Recovery on Tuesday 12 October at 11.30-13.00, as a part of the European Week of Regions and Cities 2021.

Stockholm Region’s Director for research and innovation, Ms Clara Hellner, is going to speak about Stockholm’s Center for Health Data.

Stockholm Region EU Office is organizing the seminar with partners from different regional offices: Berlin-Brandenburg, Bratislava Region, City of Budapest, City of Helsinki, City of Prague, City of Riga, City of Vienna and Madrid Region.

Welcome to register here

 

/Rebecca Timm, Kommunikationsstrateg på Stockholmregionens Europakontor i Bryssel