Stockholm EU Sessions

Environment, climate and energy, Events, Press Release | 18-11-2021

Med start denna höst anordnar Stockholmsregionens Europakontor ”Stockholm EU Sessions”. Det är en serie kortare sessioner som kommer att ägnas åt aktuella frågor och initiativ på EU:s politiska arena med en särskild koppling till Stockholmsregionen. 

Först ut var sessionen om klimatpaketet ”Fit For 55”, som hölls den 16 november. Inbjuden talare var Jürgen Salay, Senior Expert på generaldirektoratet för klimatpolitik vid Europeiska kommissionen.

Diskussionen under sessionen berörde bland annat betydelsen av kolsänkor, för att förstärka upptaget och lagringen av koldioxid i EU:s arbete för klimatneutralitet. I koppling till detta togs EU:s nya skogsstrategi upp där kommissionen bland annat ser att skogen kommer att spela en avgörande roll i att uppnå unionens nettoupptagsmål. Skogsstrategin har skapat mycket debatt där särskilt Sverige och Finland varit kritiska till förslaget med utgångspunkt att det inte är anpassat till det sätt som länderna bedriver skogsbruk på. Kommissionen planerar också i december att presentera en handlingsplan för att främja ett hållbart kolkretslopp.

Även finansiering diskuterades och särskilt fokus låg på Sveriges användning av EU:s återhämtningsfond. Största delen av bidraget planeras användas för att stärka existerande nationella verktyg såsom Klimatklivet och Industriklivet. Även regeringens förslag till de territoriella övergångsplaner som ska specificera hur medel från Fonden för rättvis omställning ska fördelas diskuterades. Sverige förväntas innan årsskiftet föreslå fyra regioner som skulle kunna få extra stöd från fonden i den gröna omställningen; Region Gotland, Västra Götalandsregionen, Norrbotten och Västerbotten.

/Emelie Månsson, trainee och Rebecca Timm, kommunikationsstrateg