Event om EU:s 100 klimatneutrala städer 2030

Environment, climate and energy, Events | 08-11-2022

Som en del av den europeiska veckan för regioner och städer anordnade Stockholmsregionens Europakontor den 17 oktober, tillsammans med Greater Copenhagen EU Office, franska regionkontoret Pays de La Loire Europe och spanska regionkontoret Generalitat Valenciana, ett evenemang om EU-kommissionens uppdrag för att 100 städer inom unionen ska bli klimatneutrala till år 2030.

Reflektioner från de fyra städerna 

Fyra av de 100 utvalda städerna; Köpenhamn, Angers Loire Métropole, Valencia och Stockholm, presenterade sitt arbete och de utmaningar de möter, för att nå klimatneutralitet till år 2030. Modererade gjorde det regionala forsknings- och innovationsnätverket ERRIN, som också är en del av den plattform som inrättats för att stötta städerna i uppdraget.

Under seminariet presenterade Valencia delar av sin urbana strategi för 2020, bland annat arbetet med att främja aktiv mobilitet genom att stärka cykelbanenätet och med att bygga fler gågator, särskilt runt skolor. Stockholm lyfte sitt arbete med fossilfri trafik och den stora utmaningen med att även göra fjärrvärmesystemet fossilfritt, genom att minska mängden plast i avfallet. Angers Loire Métropole presenterade ett initiativ för att minska byggnaders energiförbrukning, bland annat genom att använda så kallade digitala tvillingar. Köpenhamn framhöll specifikt vikten av partnerskap och att skapa affärsnytta, samt behovet av storskaliga demonstrationsprojekt kombinerat med EU-finansiering och investeringar.  

Uppdraget 100 smarta och klimatneutrala städer 2030  

Innan lanseringen av programmet Horisont Europa under 2021, var mycket fokus inom EU på att ökaeffekten av den forskning och innovation som finansieras genom ramprogrammetoch hur man kan styra innovation för att lösa vår tids största globala utmaningar såsom klimatanpassning och cancer. Under hösten 2021 presenterades fem uppdrag som alla har sitt ursprung i forskning och innovation, men som också innehåller politiska åtgärder och lagstiftningsinitiativ (läs mer om de fem uppdragen i vår artikel här). Målet med uppdraget om 100 smarta och klimatneutrala städer 2030 är att stötta, främja och lyfta fram god praxis från 100 europeiska städer och deras systemiska förändringsarbete för att bli klimatneutrala till år 2030. Tanken är också att städerna ska bli knutpunkter för experimentering och innovation som andra städer inom EU kan lära sig av. Det kommer genomföras genom så kallade Climate City Contract, som formaliserar arbetet. EU-kommissionen berättade under seminariet att de påbörjat arbetet med att ta fram kontrakten och de åtföljande investeringsplanerna, tillsammans med städerna och att de utsett rådgivare för varje stad. Arbetsprogrammet för uppdragen 2023–2024 planeras presenteras under november månad. 

Läs mer
Presentation EU-kommissionen
Presentation Valencia
Presentation Stockholm
Presentation Angers Loire Métropole
Presentation Köpenhamn
 

Läs mer om den europeiska veckan för regioner och städer här.

/Anna Tranberg, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel