Intevju med f.d. EU-ambassadör Lars Danielsson om det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Comments and articles | 12-09-2023

Det svenska ordförandeskapshalvåret i Europeiska unionens råd avslutades i juni och nu efter sommaren passar vi på med en tillbakablick. Hur gick ordförandeskapet, vilka framgångar har nått och hur ser arbetet framåt ut? Vi har fått chans att ställa frågorna till Sveriges f.d. EU-ambassadör Lars Danielsson från Sveriges ständiga representation mot EU i Bryssel.

  • Nu är det svenska ordförandeskapet avslutat, vad kan man se när man blickar tillbaka?

“EU stod inför historiska utmaningar när Sverige inledde sitt ordförandeskap. Vi var ett år in i Rysslands aggressionskrig mot Ukraina, som i sin tur har haft allvarliga konsekvenser för migrationen och för den globala livsmedels- och energiförsörjningen. Europas ekonomi var hårt drabbad av kriget, samtidigt som vi var fast beslutna om att den gröna omställningen behövde fortskrida. Dessutom befann vi oss i slutet av Europaparlamentets och EU-kommissionens mandatperiod, vilket innebar ett väldigt intensivt lagstiftningsarbete.”

“Med facit i hand hoppas jag att vi kommer att bli ihågkomna som ett effektivt ordförandeskap. Vår ambition var som statsminister Ulf Kristersson sade att göra EU ”grönare, säkrare och friare”. Vi kan räkna upp ett flertal resultat och framgångar kopplade till var och ett av dessa tre adjektiv.” 

EU stod inför historiska utmaningar när Sverige inledde sitt ordförandeskap. Vi var ett år in i Rysslands aggressionskrig mot Ukraina, som i sin tur har haft allvarliga konsekvenser för migrationen och för den globala livsmedels- och energiförsörjningen. – Lars Danielsson, f.d. EU-ambassadör vid Sveriges Ständiga Representation mot EU i Bryssel.

 

  • Vilka framgångar har nåtts?  

“Det svenska ordförandeskapet hade som främsta prioritet att öka stödet till Ukraina, och det har vi kunnat leva upp till genom att anta ett 10:e och ett 11:e sanktionspaket mot Ryssland, bibehålla enigheten inom EU, initiera arbetet med hur frysta ryska tillgångar ska användas, och ta arbetet med ansvarskrävande för krigsbrott framåt. Vi har nått en historisk överenskommelse om gemensam upphandling av ammunition till Ukraina och fattat beslut om ett sjunde militärt stödpaket till Ukraina.”

“Ytterligare en stor framgång är att vi har lyckats sy ihop EU:s klimatpaket Fit for 55. Arbetet med detta har löpt över flera ordförandeskap och nu kunde vi bland annat få i mål de stora filerna på framför allt energi- och transportområdet. Det har varit många svåra förhandlingar med Europaparlamentet, där min kollega ambassadör Torbjörn Haak och hans team gjort en otrolig arbetsinsats.”

“Att vi kunde nå en överenskommelse i rådet om migrationspakten är en historisk framgång för det svenska ordförandeskapet. Vi hoppas nu att de spanska och belgiska ordförandeskapen ska kunna föra förhandlingarna vidare med Europaparlamentet på bästa möjliga sätt.”

“Sist men inte minst har vi sett till att frågan om Europas konkurrenskraft hamnat högt på EU:s agenda och satt i gång arbetet med att implementera en strategi för att stärka unionens konkurrenskraft på längre sikt.”   

 

Att vi kunde nå en överenskommelse i rådet om migrationspakten är en historisk framgång för det svenska ordförandeskapet. Vi hoppas nu att de spanska och belgiska ordförandeskapen ska kunna föra förhandlingarna vidare med Europaparlamentet på bästa möjliga sätt. – Lars Danielsson, f.d. EU-ambassadör vid Sveriges Ständiga Representation mot EU i Bryssel.

  • Vilket avtryck har ordförandeskapet gjort om man ser till Sverige, både på nationell, regional och lokal nivå? 

“Stödet för vårt EU-medlemskap är historiskt högt i Sverige, och dessutom mycket högt i jämförelse med andra medlemsstater. Jag hoppas att Sveriges ordförandeskap på olika sätt har ökat intresset för och kunskapen om EU i hela Sverige, och att detta kan fortsätta upprätthållas och byggas på under kommande år. Stockholmsregionen stod för en majoritet av de 144 möten som hölls i Sverige under ordförandeskapet, men nästan en tredjedel hölls i andra delar av landet, från Kiruna i norr, till Lund i syd.”  

“EU-lagstiftningen påverkar nästan alla verksamhetsområden i svenska regioner och kommuner, och det är därför viktigt att skapa engagemang och intresse för EU på regional och lokal nivå.”  

“Ordförandeskapet har också inneburit en viktig kompetensutveckling i Regeringskansliet, men också i kommuner, regioner och intresseorganisationer. Tusentals personer har i sin yrkesroll fått stor erfarenhet av arbetet inom EU, och detta är en resurs för framtiden.” 

  • Nu är det Spaniens tur att ta över, vad kan man förvänta sig från Spanien och nästa ordförandeskapstrio? 

“Jag är säker på att våra spanska kollegor och de efterföljande ordförandeskapen kommer att göra ett mycket bra jobb. De har ärvt en hel del ärenden från oss, till exempel kommer de att inleda triloger med parlamentet om migrationspakten. Stödet till Ukraina kommer fortsatt att stå högst på EU:s dagordning och därmed på ordförandeländernas under en längre tid framöver. Med tanke på att valet till Europaparlamentet äger rum nästa år kan vi fram till dess förvänta oss en väldigt intensiv period med många förhandlingar om lagförslag.”

“Vi har haft en mycket nära och öppen dialog med våra spanska kollegor, precis som Tjeckien och Frankrike hade med oss. Att göra ett bra jobb som ordförande handlar inte bara om det egna halvåret utan också om att säkra kontinuitet från ett ordförandeskap till ett annat, och se arbetet i ett större sammanhang.” 

  • Finns det något särskilt minne eller någon särskild framgång du tar med dig från ordförandeskapshalvåret?  

“Jag kommer att ta med mig många minnen från detta ordförandeskap, inte minst de många framgångarna i triloger och förhandlingar i Coreper, där jag som Sveriges ständiga representant satt ordförande under våren. Att vi efter flera års förhandlingar lyckades nå en allmän riktlinje om migrationspakten kommer jag att ta med mig som ett särskilt minne. Det krävdes mycket förhandlingsarbete, som till sist kunde bära frukt.”

“Att ha fått företräda rådet har varit en unik upplevelse för mig och alla medarbetare, och vi har genomfört detta tillsammans. Ett ordförandeskap är ett lagarbete där alla har en viktig roll.”

Att vi efter flera års förhandlingar lyckades nå en allmän riktlinje om migrationspakten kommer jag att ta med mig som ett särskilt minne. – Lars Danielsson, f.d. EU-ambassadör vid Sveriges Ständiga Representation mot i EU i Bryssel.

Läs mer 

Läs gärna vår analys över det svenska ordförandeskapet framgångar inom frågor prioriterade för Stockholmsregionen här.
Läs mer om vad ett ordförandeskap i ministerrådet innebär och vilka prioriteringar det svenska ordförandeskapet hade här.
Läs gärna vår intervju med f.d. EU-ambassadören Lars Danielsson inför ordförandeskapet här
Läs mer om det spanska pågående ordförandeskapet här 

/Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel.