Under 2021 utvecklade kontoret ett samarbete med universitetsalliansen Stockholm Trio, bestående av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, och Stockholms universitet, gällande frågor som är prioriterade för regionen inom forskning och innovation.

Kunskapsbasen i universitetsalliansen har varit en viktig dörröppnare till olika plattformar och kompetens som är i linje med våra områden. Kontoret ser det därför fram emot att fortsätta utveckla samarbetet och hitta arbetsformer som gynnar och driver arbetet framåt, vilket skapar mervärde för bägge parterna. Kontoret vill tacka Stockholm Trio, med specialist Dan Andrée och övriga representanter, för det goda samarbetet.

Jag ser det som en stor fördel att vi sitter tillsammans med Stockholm Region EU Office i Bryssel då vår verksamhet kompletterar varandra och gör samverkan till en ”win-win”-situation – Dan Andrée, Specialist för Stockholm Trio.

Under våren 2021 organiserades bland annat ett evenemang om hur europeiska samarbeten inom forskning och innovation kan bidra till Europas återhämtning, beredskap och kraft under post-pandemin. Representanter från stockholmsregionen presenterade pågående projekt med fokus på gröna och digitala frågor, samt med koppling till ekonomi och industri. Under hösten ledde samarbetet till ett intressant möte om hälsodata, med kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE) och direktorat för forskning och innovation (DG RTD). Representanter från stockholmsregionen delade med sig av goda exempel och utmaningar.

Kontoret ser nu fram emot vad 2022 kan erbjuda inom samarbetet, håll utkik på våra sociala medier. Välkommen att läsa mer om Stockholm Trio på vår hemsida under den nya fliken Partners!

/Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör på Stockholmsregionens Europakontor