Stockholm har blivit utvald till en av EU:s 100 klimatneutrala städer

Environment, climate and energy, Press Release | 03-05-2022

Den Europeiska kommissionen annonserade den 28 april de utvalda europeiska städerna som ska delta i EU:s uppdrag om klimatneutrala och smarta städer till år 2030. Stockholm har blivit utvald som en av 100 europeiska städerna med målet att bli klimatneutrala till år 2030. Det är lätt att känna stolthet och ödmjukhet över att staden nu är en av alla de europeiska städer som ska gå i täten för det gemensamma arbetet inom EU med den gröna och hållbara omställningen till år 2050.

EU:s uppdrag om klimatneutrala och smarta städer lanserade i september 2021 och sista dag för att ansöka om att bli en av de 100 klimatneutrala städerna var januari 2022. 377 städer ansökte.

Stockholm har blivit utvald tillsammans med 6 andra svenska städer Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö och Umeå och flera andra europeiska städer bland EU:s 27 medlemsländer. Listan inkluderar även ytterligare 12 associerade städer från andra länder så som Island, Norge, England, Albanien, Bosnien, Israel, Montenegro och Turkiet. Läs mer och se hela kartan i faktabladet.

Fördelen med att få statusen som klimatneutral stad och bli en del av den gemenskapen tillsammans med de övriga utvalda städerna, är att få tillgång till assistens och stöd via uppdragsplattformen NetZeroCities, möjligheter till att söka finansiellt stöd bland annat inom forskning och innovation och utbyte av erfarenheter och goda idéer mellan städerna, samt stöd i att utveckla medborgarengagemang.

I pressmeddelandet från den Europeiska kommissionen framhävs att globalt sett så konsumerar urbana områden 65% av världens energi och står för mer än 70% av koldioxidutsläppen. Därför menar den Europeiska kommissionen att det är viktigt att just städer går i täten för den gröna och hållbara omställningen. Ordförande von der Leyen sade att “de utvalda städerna leder vägen till en hälsosammare framtid“. Förste vice ordföranden Timmermans instämde och menade att “städerna går i täten i kampen mot klimatkrisen“.

Nästa steg för de utvalda städerna är att skapa så kallade klimatkontrakt tillsammans med den Europeiska kommissionen, inkluderande en vägplan och investeringsstrategi för att nå klimatneutralitet till år 2030. Det rör exempelvis områden som energi, byggnader, avfallssystem och transport, med flera. Kontrakten ska även innehålla innovativa lösningar på stadsplanering och medborgarengagemang och inkludera samarbete på EU, nationell och regional nivå.

Utformningen av kontrakten ska ske i samarbete med medborgarna, forskningsorganisationer och den privata sektorn. Kontrakten beskrivs som tydliga och synliga politiska åtaganden, men ska inte vara juridiskt bindande.

Förutom uppdraget om klimatneutrala och smarta städer, finns ytterligare fyra uppdrag (”Missions”); Uppdraget om klimatanpassning, Uppdraget om återställandet av våra hav och vatten, Uppdraget om livskraftig jord och mark och Canceruppdraget.

Den 17-18 maj bjuder den Europeiska kommissionen in till informationsdagar ”EU Mission Info Days” om de fem uppdragen, som man även kan ansluta sig till digitalt.

/Rebecca Timm, kommunikationsstrateg på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel