I juli föreslog EU-kommissionen ett nytt uppdrag, så kallat EU Mission, för initiativet New European Bauhaus (NEB). Förslaget till det nya uppdraget innebär ett förstärkt fokus på NEB-initiativet och presenteras ett år innan EU-kommissionens mandatperiod avslutas. Uppdraget är det sjätte i raden som presenteras av EU-kommissionen.

NEB-initiativet 

NEB-initiativet  presenterades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i september 2020. Det är tänkt att koppla samman den gröna given med våra levnadsmiljöer och uppmanar till att bygga ett samhälle som är hållbart, inkluderande och vackert. Dessa är det tre ledorden för initiativet och inkluderar allt från hållbara och innovativa lösningar inom stadsutveckling, till medborgarengagemang, vacker arkitektur, grönområden och kulturella inslag. Forskning, teknologi, konst och kultur ska komma samman för att skapa ett samhälle som är både vackert och skapar välmående.  

Under våren 2022 organiserade EU-kommissionen den första så kallade NEB Festivalen i Bryssel, med syftet att föra samman projekt och initiativ från olika delar av samhället för att utbyta tankar och idéer. Förutom en mängd aktiviteter och seminarier från EU-kommissionens sida, organiserade andra intressenter mer än 250 sidoevent över hela Europa. Vi på Europakontoret deltog med ett event om hållbara och inkluderande stadsdelar, tillsammans med det Stockholmsbaserade initiativet Stockholm Green Innovation District. Nu har EU-kommissionen lanserat datumen för NEB Festivalen 2024, som kommer att hållas nästa vår i april på temat ”resurser för alla”.  

Sedan initiativet lanserades så har bland annat priser delats ut till en rad projekt runtom Europa, för att stödja initiativ i linje med NEB värderingarna som arbetar på gräsrotsnivå. I början av 2023 publicerade EU-kommissionen en lägesrapport om NEB-initiativet som går att läsa här 

Det nya uppdraget för NEB 

Uppdraget är det sjätte i raden som presenteras av EU-kommissionen. Förslaget innebär ett fokus på lösningar inom forskning och innovation med målet att transformera bostadsområden till det bättre genom att göra dem mer hållbara, inkluderande och vackra. Områdena är tänkta att fungera som testbäddar, så kallade ”living labs” för NEB-initiativet. Uppdraget är tänkt att driva fram definitionen av NEB, ge mer struktur, tydliga mål och skapa synergier till projekt och inviteringar som kopplas till NEB-initiativet.  

Gällande finansiellt stöd så är NEB redan kopplat till en rad EU-fonder (”Horizon Europe, European Regional Development Fund, LIFE, Digital Europe, Single Market Programme, COSME, Erasmus+, Creative Europe, European Solidarity Corps”) men tanken är att strukturen ska bli tydligare. Europeiska investeringsbanken tittar just nu också på hur vägledning för investering kopplat till NEB för start-ups skulle kunna se ut.  

Framåtblick 

EU-kommissionen söker nu experter för att konsultera i arbetet med att strukturera det nya uppdraget om NEB till en så kallad ”Mission Board”. Läs mer här 

Ett samråd om New European Bauhaus uppdraget i Horisont Europa är öppet till och med december 2023. Läs mer här.

Den 13 september kommer EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hålla sitt årliga tal om tillståndet i den Europeiska unionen och kommer troligen att berätta mer om det nya uppdraget. Följ talet live här 

Läs mer
Uppdraget om klimatneutrala och smarta städer.
Uppdraget om återställandet av hav och vatten.
Uppdraget om klimatanpassning.
Uppdraget om livskraftig jord och mark.
Uppdraget om Cancer.
NEB-initiativet

 /Rebecca Timm, Strategisk kommunikatör på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel.