Stockholm mest innovativa region 2021

Press Release, Research and Innovation | 06-09-2021

Under sommaren utsågs Stockholm till Europas mest innovativa region i kommissionens ”Regional innovation scoreboard”, som vartannat år jämför 240 regioner i Europa. Förutom det goda resultatet för Stockholm visar också studien att innovationsklyftan mellan EU:s medlemsstater minskar.

För att mäta regionernas innovationskapacitet i ”Regional innovation scoreboard” använder sig kommissionen av prestandaindikatorer inom fyra områden: villkor för innovation (personal, forskningssystem och digitalisering), offentliga och privata investeringar, (finansiering och stöd, investeringar i företag och användning av informationsteknik), innovationsaktiviteter (innovatörer, sammankopplingar och intellektuella tillgångar), och inverkan (sysselsättningseffekter, försäljningseffekter och miljömässig hållbarhet).

Sverige, tillsammans med Belgien, Danmark och Finland har en innovationsprestanda över 125 procent av EU-genomsnittet och klassas därför som innovativa ledare. Nyckelfaktorer uppges vara att länderna har innovationssystem där tillräckligt med privata och offentliga investeringar allokeras till utbildning, forskning och kompetensutveckling. Innovationspartnerskap mellan företag och akademin, samt digital infrastruktur och kompetens nämns också som viktiga komponenter.

Läs hela rapporten här.

/ Tobias Eriksson, EU Policy Officer på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel